Zonnepanelen ©Henk Knoester
©Henk Knoester

GroenLinks: help ál onze inwoners de energietransitie door!

Een stevige inzet is nodig om in 2050 energieneutraal te zijn. “En daar mogen we niemand bij achterlaten” zegt raadslid Marie-Christine van der Gronde. We moeten nog 90% van het huidige energiegebruik reduceren. Alle woningen moeten van het gas af, maar hoe, dat is nog niet duidelijk.

35.000 woningen moeten de komende 30 jaar aangepakt worden. Dat betekent dat vanaf nu ieder jaar meer dan 1000 woningen verduurzaamd moeten worden. Het is dus niet: Oh, er is nog dertig jaar te gaan, maar: let op, nog maar dertig jaar!

Voor GroenLinks is het van belang dat we niemand achterlaten. Want de verschillen tussen arm en rijk dreigen versterkt te worden, nu we deze transitie ingaan. Wie geen geld heeft om zich aan te passen aan de nieuwe economie, staat straks met 3-0 achter. De meeste van onze inwoners hebben helemaal niet een koopwoning en een stevige spaarrekening. En hoe gaan die straks van het gas af?

Van der Gronde roept de gemeenteraad op om ook zelf met initiatieven te komen en bijeenkomsten hierover te organiseren. Want in een opgave zo groot als deze, moet de gemeenteraad leiderschap tonen.