GroenLinks wil raadsenquête Damcentrum

Bewoners in het Damcentrum vinden dat de gemeentelijke politiek onvoldoende luistert en niet doet wat ze belooft. Het vertrouwen in de politiek is op een dieptepunt. GroenLinks raadslid Floor Kist wil dan ook een raadsenquête naar de besluitvorming in het Damcentrum. “Tegenover wantrouwen staat vertrouwen, tegenover luid en ongenuanceerd politiek geroep staat transparantie en eerlijkheid,” zegt Kist, “Waarden die voor GroenLinks belangrijk zijn. Samen met Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg diende hij een motie in om een raadsenquête uit te voeren.

De afgelopen vier jaar zijn de bouwwerkzaamheden in het Damcentrum weer begonnen. De plannen dateren van 2004. Vanwege de financiële crisis lag het werk zo’n zeven jaar stil. Bewoners klagen over parkeerdruk, de veelheid van bouwplannen en het verkeer door het Damcentrum. Maar ze klagen vooral over het gebrek aan oplossingen die de gemeenteraad voorstelt en de beloften die gemaakt worden en niet nagekomen worden. Zo wilde de VVD een ondergrondse parkeergarage onder het bouwproject Molenpad. Die komt er niet. Een ondergrondse garage onder de Leytse Hof, die de VVD door de lokale ondernemer wilde laten betalen, komt er ook niet. Want die kost 6,4 miljoen euro.

De coalitie VVD-CDA-PvdA-CU/SGP beloofden een masterplan Damcentrum om het gebied weer tot bloei te brengen met aandacht voor wonen, horeca, cultuur, winkels, buitenruimte, bereikbaarheid, doorstroming, parkeren, veiligheid voor de fietser. Dat is er niet. Nu ligt er alleen een technisch stuk over een parkeerbalans. Bewoners geven aan dat zij vele fouten hebben moeten herstellen. Sommige bewoners willen het groen op de Rijnlandstraat behouden in plaats van daar parkeerplaatsen te maken, sommige bewoners willen meer onderzoek naar de parkeerachtergronden, sommige bewoners en ondernemers willen een blauwe zone, maar zijn het er niet over eens wie dan wel of niet een ontheffing kan krijgen. Anderen klagen over het gebrek aan parkeerhandhaving. “Juist als er zoveel verschillende geluiden zijn, is een integrale afweging tussen alle functies in het drukke Damcentrum van belang,” concludeert Kist. Een masterplan had hierin uitkomst geboden. De aandacht voor parkeren gaat ten koste van het laatste groen in het Damcentrum, en vindt wethouder Bouw belangrijker dan luchtkwaliteit, geluidsoverlast en verkeersveiligheid. Op geluidsoverlast en luchtkwaliteit heeft de gemeenteraad unaniem aandacht gevraagd. “Ook hier merk je dat sommige politieke partijen wel beloven, maar niet leveren. Ik kan mij goed voorstellen dat bewoners dat niet op prijs stellen. Een raadsenquête zal duidelijkheid bieden en hopelijk louterend werken.”

Het ziet er niet naar uit dat de VVD hiermee zal instemmen. VVD-raadslid Philip van Veller vindt een enquête wel een heel zwaar middel en duur. “Dat de VVD inwoners 1 miljoen extra heeft laten betalen voor het afval inzamelen, kan kennelijk wel.”

Kist die in de vorige periode wethouder was voor het bouwproject Damcentrum loopt het grootste risico met een raadsenquête. “Deze coalitie kan mij zo de schuld in de schoenen schuiven. En toch sta ik voor transparantie en eerlijkheid. Hopelijk doet de coalitie dat ook.”