Open brief GroenLinks aan minister Wiebes: ‘’Geen winsten lokale ondernemers inzetten voor gemeentelijke projecten’’

De fractie van GroenLinks roept minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat op om in te grijpen in het voornemen van de coalitie VVD-CDA-PvdA-CU/SGP om winsten van lokale ondernemers in te zetten voor gemeentelijke projecten.

VVD-raadslid Eleveld diende een motie in om de openbare parkeergarage in het Damcentrum te betalen uit winsten van de lokale projectontwikkelaar. Zijn opmerking daarbij was: “Weet u wel hoeveel winst op woningbouw gemaakt wordt?” GroenLinks was de enige partij die tegen deze motie stelling nam.

GroenLinks raadslid Floor Kist: "Volgen dan ook andere projecten: parken, nieuwe wegen, nieuw straatmeubilair, afval inzamelen? De deur staat open voor alle bestuurders die de gemeente financieel niet goed beheren om nieuwe inkomsten aan te spreken, zeker nu de gemeente moet bezuinigen."

GroenLinks roept minister Wiebes en MKB-voorzitter mevrouw Zijlstra op om hier tegenin te gaan.