Raadsflits: Aanzet nieuw afvalbeleid – is dat alles?

Raadslid Marie-Christine van der Gronde vindt de brief van wethouder Van Eekelen over het nieuwe afvalbeleid een anticlimax. “Nadat VVD en CDA het afvalbeleid tot inzet van de verkiezingen hebben gemaakt, had GroenLinks best een hoge verwachting. Maar nee. Het afvalbeleid blijft gewoon in stand.” De belangrijkste aanpassing die het college voorstaat is dat het restafval op sommige plekken wel wekelijks opgehaald wordt. Dat leidt tot meer restafval, hogere verbrandingskosten en minder opbrengsten uit grondstoffen. En dat terwijl het college wel de doelstelling van 100kg restafval per persoon blijft nastreven. Dus hoe die twee met elkaar te rijmen vallen is nog onduidelijk. Het college komt nog met nader uitgewerkte plannen. “We kunnen niet wachten!”

Raadslid Natalie Reijnders komt op voor het fundamentele recht van onze inwoners. De Wet aanpak overlast kan de burgemeester de bevoegdheid geven om bij woonoverlast dwangsommen, bestuursdwang of zelfs een tijdelijk huisverbod op te leggen. Ondanks de verzekering van burgemeester Tigelaar dat hij uitsluitend in uiterste gevallen optreedt, is Reijnders van mening dat er al genoeg wettelijke middelen zijn. “De wet maakt het alleen mogelijk om deze bevoegdheid te gebruiken. Het is niet verplicht. Dus niet doen.”