Raadsflits: Groei auto’s mag niet ten koste gaan van leefbaarheid en gezondheid

Marie-Christine van der Gronde en Floor Kist verzuchten dat voor de VVD de groei van het aantal auto’s een soort natuurverschijnsel is: je ziet het gebeuren, maar je kunt er niets aan doen. Dit blijkt uit de besprekingen over de leefomgeving en het actieplan geluidsoverlast. VVD-er Eleveld: “We wonen in het drukste gedeelte van Nederland.” Daarmee zegt VVD dat auto’s belangrijker zijn dan de gezondheid van inwoners. VVD-er Eleveld: “Mensen willen in hun straat 30 km zones. Maar als ze hun straat uitgaan, dan willen ze doorrijden.” GroenLinks vindt dit een cynisch mensbeeld. Een motie van coalitiegenoot CDA om ’s nachts 80 km op de snelweg te bepleiten, kon bij VVD-wethouder Van Eekelen niet steun rekenen. GroenLinks ziet met lede ogen aan hoe CU/SGP en PvdA met VVD meestemmen. Gelukkig is er weer wel een ruime meerderheid om de participatie van inwoners in ruimtelijke plannen als uitgangspunt te nemen. GroenLinks en D66 maakten hiervoor samen een aanzet.

Moties van Jeroen van Rossum over service aan mensen in de bijstand te verbeteren haalden het gelukkig wel. Al stemde VVD ook hier tegen.