Om iedereen gelijk te kunnen behandelen moet iedereen gelijke kansen krijgen. Dat geldt eveneens voor de mensen die deel uitmaken van de vele miljoenen mensen die in deze tijd op de vlucht zijn. Dat betekent dat er soms meer geïnvesteerd moet worden in een gelijke uitgangspositie, zoals het spreken van de Nederlandse taal, en het leren over democratie en vrijheid van meningsuiting. Hierbij moet de gemeente, naast dit actief uit te dragen, zelf het goede voorbeeld geven.

Ook wil GroenLinks dat inwoners meer betrokken worden bij het beleid en de keuzes van de gemeente en waar mogelijk ook zelf het initiatief in handen nemen en daar de ruimte voor krijgen.