© Danique de Prez

Meer groen

GroenLinks wil meer groen in Leidschendam-Voorburg. Dit is niet alleen mooier, maar zorgt ook voor betere leef- en luchtkwaliteit. Meer groen in Leidschendam-Voorburg is noodzakelijk: voor een schonere lucht en een natuurlijke regenwaterafvoer. En van meer groen kunnen alle inwoners genieten.

Daarom willen we groen meer in plaats van stenen, bijvoorbeeld door meer bomen te planten, groene daken aan te leggen en ‘tegel eruit, plantje erin’ te stimuleren. Ook wil GroenLinks dat alle scholen groene schoolpleinen krijgen.

In Vlietvoorde zullen woningen gebouwd gaan worden om met de opbrengst de kosten voor het opruimen van oude kassen te compenseren. Er is afgesproken dat 15% van het oppervlak van de gesloopte kassen bebouwd mag worden. De resterende 85% zal voornamelijk groen ingericht worden. Wat GroenLinks betreft, komt er in de plannen geen huis of andere bebouwing meer bij. En als de opbrengsten meevallen, zetten we die graag in voor meer groen.