© Henk Knoester

Schone energie

GroenLinks streeft ernaar om al in 2035 een CO2-neutrale gemeente te zijn. Dit betekent een ambitieuze, maar haalbare overgang naar schone energie. We moeten dan wel direct aan de slag met energiebesparing, omschakeling van ‘vieze’ brandstof naar schone brandstof en een zorgvuldig gebruik, en maximaal hergebruik, van grondstoffen (circulaire economie).

Om dit te bereiken wil GroenLinks het hele jaar subsidie geven voor duurzame maatregelen en moet alle nieuwbouw gasloos en energieneutraal worden. Door deze subsidie kunnen ook mensen die wat minder te besteden hebben hun huis duurzamer maken.

Omdat het klimaat zo belangrijk is, wil GroenLinks met alle partijen in de gemeenteraad een Klimaatpact sluiten. Daarin wordt op alle gemeentelijke terreinen vastgelegd wat we gaan doen om deze doelen te bereiken. GroenLinks wil ook een klimaatpact met bedrijven en ondernemers in de gemeente sluiten.