Voor de afdeling Leidschendam-Voorburg zijn vier plaatsen beschikbaar in de leergang. We zijn op zoek naar enthousiaste deelnemers.

Ben jij…

 • GroenLinks-lid in Leidschendam-Voorburg?
 • Geïnteresseerd in de lokale politiek?
 • Geïnteresseerd om actief te worden bij GroenLinks Leidschendam-Voorburg? Bijvoorbeeld een plek op de kandidatenlijst of een rol binnen het bestuur, campagneteam, een werkgroep of een commissie?

Kortom, heb jij “Zin in GroenLinks”? Dan ben jij de deelnemer waarnaar we op zoek zijn!

Tijdens de leergang wordt o.a. aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Jouw ambities en ervaringen binnen GroenLinks
 • Hoe GroenLinks (lokaal) georganiseerd is
 • Het belang van lokale afdelingen en gemeentepolitiek
 • Waarden en idealen, zowel van jouzelf als GroenLinks
 • Debatvaardigheden, belangen behartigen en compromissen sluiten
 • Campagne voeren

Sprekers, trainers en begeleiders/coaches zijn mensen met ruime ervaring binnen GroenLinks. Bijvoorbeeld (voormalig) bestuursleden, campagneleiders en raadsleden.

De leergang zal plaatsvinden op vier zaterdagen tussen 10.00 en 16.00 (tijd bij benadering):

 • Bijeenkomst 1:                       31 oktober 2020
 • Bijeenkomst 2:                       28 november 2020
 • Bijeenkomst 3:                       9 januari 2021
 • Afrondend coachgesprek:      16 januari 2021

Als je je aanmeldt verwachten we dat je op deze dagen beschikbaar bent voor deelname aan de leergang. Bijeenkomsten vinden in principe fysiek plaats met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM. Uiteraard wijzigt het programma, mocht dat nodig zijn om aan die richtlijnen te voldoen.

Aanmelden kan t/m 1 oktober door een motivatiebrief (maximaal 400 woorden) en CV te sturen naar Geert van Rhee (gjvanrhee@gmail.com). Vooraf nog vragen? Die kun je ook stellen aan Geert van Rhee via hetzelfde e-mailadres.

Let op: Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. De organiserende afdelingen investeren door middel van deze leergang graag in talentvolle leden en zien daar graag toegewijde en enthousiaste deelname voor terug. Bij meer dan acht aanmeldingen zal een selectie door het bestuur plaatsvinden. Hierbij letten we op de samenstelling van de groep (inclusie), talenten/capaciteiten en motivatie van de potentiële deelnemers.