Nieuws

GroenLinks positief over aanleg sterfietsroute in Bovenveen

In het kader van het Verkeers- en Vervoersplan 2014 is een fietsroutenetwerk voor Leidschendam-Voorburg uitgewerkt. Een van die routes ligt tussen station Voorburg ’t Loo en de fietstunnel in het verlengde van de Spinozalaan, achter het bedrijventerrein en het voormalig CBS-gebouw langs. Deze route is onderdeel van de regionale fietsroute tussen het centrum van Den Haag en Leidschenveen.

Lees verder

Gezellig en goedbezocht ALV

Op donderdag 28 september was de ALV bij Coffee Works in Voorburg. Er werden nieuwe bestuursleden verkozen en toelichting gegeven op de kandidatenlijst, het verkiezingsprogramma en de campagne. Daarnaast hebben we stil gestaan bij het afscheid van Marian Cornelissens als voorzitter van ons bestuur.

Lees verder

GroenLinks blij met extra fietsenstallingen station Leidschendam-Voorburg

Op dit moment wordt er druk gewerkt om extra fietsenstallingen te plaatsen bij station Leidschendam-Voorburg. GroenLinks is erg blij met deze ontwikkeling. Dit zorgt er hopelijk voor dat meer mensen gebruik zullen maken van dit station om zo verder te reizen met het openbaar vervoer. Het is nu nog even behelpen met het zoeken naar een fietsenstalling, helaas is de tijdelijke fietsenstalling niet voldoende.

Lees verder

Duurzaamheid van groot belang bij verkoop aandelen Eneco

Het College van B en W van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft het voornemen om de aandelen van Eneco te verkopen. Net zoals diverse andere gemeenten die aandelen bezitten.

In de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 19 september 2017 heeft GroenLinks zich duidelijk uitgesproken tegen verkoop van de aandelen vanwege het publieke belang dat met energievoorziening is gemoeid. Eneco is het meest duurzame energiebedrijf van Nederland. Ook de duurzaamheidsstrategie die Eneco nu voert is van groot belang voor de energietransitie opgave voor de komende jaren.

Lees verder

Raadsflits: GroenLinks zet in op duurzaamheid rond Eneco en Avalex

Tijdens de raadsvergadering heeft Raadslid Henk Knoester gepleit voor terughoudendheid bij de verkoop van Eneco. Zoals Knoester eerder uitlegde, leidde de verkoop van voorgangers Nuon en Essent enkel tot negatieve effecten op het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. De verkoop baart GroenLinks daarom ernstige zorgen.

Daarom diende GroenLinks met D66 een - gelukkig unaniem aangenomen - amendement in om de voortgang van de verduurzaming van Eneco af te dwingen bij verkoop.

Lees verder

Kom naar de ALV op 28 september!

Onze partij groeit hard en stroomt over van de goede groene en linkse plannen. Precies op het juiste moment, want de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan! Er wordt daarom door lokale leden hard gewerkt aan een ambitieus en aansprekend programma én aan de nieuwe lijst van mensen die in de fractie hun steentje willen bijdragen. Op de algemene ledenvergadering van 28 september zal hier meer uitleg over worden gegeven. Ook wordt er gestemd over nieuwe bestuursleden en gaan we het over de campagne hebben!

Lees verder

Pagina's