Nieuws

GroenLinks wil raadsenquête Damcentrum

Bewoners in het Damcentrum vinden dat de gemeentelijke politiek onvoldoende luistert en niet doet wat ze belooft. Het vertrouwen in de politiek is op een dieptepunt. GroenLinks raadslid Floor Kist wil dan ook een raadsenquête naar de besluitvorming in het Damcentrum. “Tegenover wantrouwen staat vertrouwen, tegenover luid en ongenuanceerd politiek geroep staat transparantie en eerlijkheid,” zegt Kist, “Waarden die voor GroenLinks belangrijk zijn. Samen met Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg diende hij een motie in om een raadsenquête uit te voeren.

Lees verder

Raadsflits

GroenLinks wil graag het laatste groen in het Damcentrum behouden "Het laatste groen in het Damcentrum komt te verdwijnen, omdat daar parkeerplaatsen moeten komen," concludeert GroenLinks raadslid Floor Kist. De coalitie kondigt een masterplan Damcentrum aan om het gebied tot bloei te brengen. Daarbij is er aandacht voor wonen, horeca, cultuur, winkels, buitenruimte, bereikbaarheid, doorstroming, parkeren, veiligheid voor fietser. Maar er komt niet eerst een masterplan. Wethouder Bouw geeft aan dat parkeren urgentie heeft, boven alle andere onderwerpen als luchtkwaliteit, geluidsoverlast, verkeersveiligheid. "De coalitie schrijft zelf op dat ze een integraal plan willen, om dat vervolgens niet te doen," verzucht Kist, "moties over luchtkwaliteit en geluidsoverlast die unaniem door de raad zijn aangenomen worden hiermee opzij gelegd." GroenLinks raadslid Floor Kist wil graag dat het college zich aan eigen uitspraken houdt en eerst het masterplan Damcentrum opstelt. "De geloofwaardigheid van de politiek komt in het gedrang als je voortdurend niet doet wat je zegt."

Lees verder

Vrouwendag bij Stichting IBCE

Op zondag 10 maart vierde stichting IBCE (Stichting Interculturele Bevordering Contact & Educatie) zoals elk jaar weer Internationale vrouwendag in wijkcentrum de Plint in Leidschendam. Dit jaar natuurlijk heel speciaal, want het is dit jaar 100 jaar geleden dat vrouwen voor het eerst mochten stemmen. Het thema van de dag was net zo als bij de landelijke viering “Heldinnen”.

Lees verder

Reis mee naar de klimaatmars op 10 maart!

2019 is het jaar van het klimaat! De meerderheid van Nederland wil een definitieve doorbraak in de klimaatcrisis en dat gaan we laten zien. De tijd dat de vervuilende industrie de hand boven het hoofd gehouden werd is voorbij. We laten onze stem horen voor een eerlijker en ambitieuzer klimaatbeleid.

Lees verder

20 maart: Provinciale Staten en Waterschappen

Op woensdag 20 maart gaan we weer naar de stembus. We kiezen onze afgevaardigden in de Provinciale Staten en de Waterschappen. Raadslid Marie-Christine van der Gronde is lijstduwer voor GroenLinks Zuid Holland, én voor Water Natuurlijk Delfland. Daarom stelden we haar een paar vragen.

Lees verder

Raadsflits: GroenLinks kritisch op detailhandelsvisie

Fractievoorzitter Jeroen van Rossum uitte tijdens de laatste raadsvergadering zijn teleurstelling over de behoudzucht in de detailhandelsvisie van VVD-wethouder van Eekelen. "GroenLinks vindt dat we de tijdsgeest niet moeten ontkennen. Deze visie probeert de winkels gevuld te houden door de boel wat aan te harken, maar er zijn simpelweg teveel winkels in de gemeente en in onze regio. We moeten daar eerlijk over zijn, en niet de illusie wekken dat de gemeente dat kan keren," aldus van Rossum.

Lees verder

Pagina's