Nieuws

Balans na een jaar Duurzaamheidsagenda

Het is een kwestie van lange adem, de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda. Maar een jaar na de verschijning van de agenda is er toch al heel wat te zien in de gemeente. Er zijn veel natuurvriendelijke oevers bij gekomen. In Stadstuin Rusthout gaat het heel goed dankzij veel vrijwilligers. Het groene schoolplein bij basisschool de Parachute is er nu gekomen, met dank aan diverse instellingen en bijdragen van ouders. De afvalscheiding gaat ook steeds beter. GroenLinks is erg blij met al deze mooie ontwikkelingen!

Lees verder

Ideeënmarkt GroenLinks groot succes

Op zaterdag 10 juni heeft GroenLinks Leidschendam-Voorburg een ideeënmarkt georganiseerd. Hier konden inwoners en organisaties hun wensen, zorgen en ideeën vertellen. Dit omdat de programmacommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 graag wil weten wat de inwoners van onze gemeente bezighoudt.

Lees verder

GroenLinks organiseert ideeënmarkt

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om een mooi verkiezingsprogramma te kunnen maken, organiseert GroenLinks op 10 juni een ideeënmarkt. Deze inloopbijeenkomst vindt plaats van half 2 tot half 5 in de Binnenhof in Leidschendam.

Lees verder

Raadsflits 20 april 2017

GroenLinks heeft veel respect voor het besluit van de wethouder om af te treden. Het gemeentebestuur heeft een publieke en daarmee, representatieve functie. Een gele kaart en een blunder daaropvolgend - en vooral de imagoschade die dat kan hebben voor het gemeentebestuur - passen daar niet bij. Het spoeddebat heeft de twijfels van de raad niet weggenomen. Dat de wethouder het signaal van onze raad zo serieus neemt dat hij de eer aan zichzelf houdt, is daarom te prijzen.

Lees verder

Raadsflits: GroenLinks steunt autovrij Sluisplein

In de gemeenteraadsvergadering van 11 april waren veel onderwerpen aan de orde, de vergadering duurde tot diep in de nacht. Het vrolijke nieuws is dat de griffie weer vol bemensd is, waarbij in de vergadering Frederiek Lommen tot plaatsvervangend griffier is benoemd. Van harte gefeliciteerd Frederiek. Het slot van de vergadering stond bol van slecht nieuws.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over stoepkrijtverbod

GroenLinks heeft het college van B&W vragen gesteld, in de hoop een papieren tijger te vellen. Volgens de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van Leidschendam-Voorburg is het namelijk verboden om te stoepkrijten.

Lees verder

Pagina's