Nieuws

Raadflits: Het draait niet alleen om geld

"GroenLinks steunt de Kadernota omdat de gemeente bestuurd moet worden. Maar daar willen we wel wat voor terug - in het bijzonder van wethouder Bouw: meer resultaten op sociale woningbouw, op zorg en op Jeugdzorg." Zo besloot GroenLinksfractievoorzitter Jeroen van Rossum zijn politieke beschouwingen over financiële kaders voor 2020 .

Lees verder

Inbreng GroenLinks bij de kadernota 2019

Op dinsdag 2 juli was de eerste termijn van de kadernota. In de kadernota staan onder andere de plannen voor de komende jaren. Onze fractievoorzitter Jeroen van Rossum sprak daar onder andere over jeugdzorg en luchtkwaliteit. Zijn hele betoog kun je hieronder lezen.

Lees verder

Raadsflits: Ruimte voor jezelf zijn

GroenLinksfractievoorzitter Jeroen van Rossum is tevreden met het LHBTQI+ beleid. “Onze aanbevelingen zijn overgenomen, zoals bijvoorbeeld over meer informatie aan jongeren met een streng religieus milieu,” volgens Van Rossum, “iedereen moet ruimte krijgen om zichzelf te zijn.”

Lees verder

Vier onderzoeken naar verkeer rond Damcentrum echt genoeg

Na drie jaar en vier onderzoeken, vindt GroenLinks het tijd om een definitief besluit over de verkeerssituatie rond het Damcentrum. Maar VVD, CDA, PvdA, CU/SGP willen toch een vijfde onderzoek.

"Waarom?" vraagt GroenLinksraadslid Floor Kist, "alle onderzoeken wijzen hetzelfde uit."

Lees verder

Raadsflits: GroenLinks wil schone lucht voor jong en oud

De gemeente gaat geen scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen bouwen waar lucht te zeer vervuild is. GroenLinks raadslid Marie-Christine van der Gronde wil dat er ook iets gebeurt bij scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen die er al zijn. En dat dit iets betekent voor het verkeer is evident. “Een kwart van het fijnstof in deze gemeente komt van auto’s. Dus daar moeten we mee aan de slag,” concludeert Van der Gronde. In het actieplan Luchtkwaltiteit staan al voorstellen voor emissiearme stadslogistiek en milieuzones voor tweetaktbrommers.

Lees verder

Pagina's