Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Cultuur.jpg
Cultuur

Cultuur voor iedereen

GroenLinks wil dat er meer aandacht komt voor cultuur in Leidschendam-Voorburg, voor alle groepen inwoners, óók voor de jeugd. Dit betekent ook dat cultuur...

Lees meer
Gemeentehuis

De gemeentelijke organisatie

GroenLinks is voor een open bestuursstijl van de gemeente, waarbij de gemeente bij haar plannen zoveel mogelijk de inwoners en de maatschappelijke organisaties...

Lees meer
Diversiteit.jpg
Diversiteit

Diversiteit

Voor GroenLinks is iedereen gelijkwaardig en iedereen moet dus gelijk worden behandeld. GroenLinks wil dat de gemeente actief laat weten dat er tussen mensen...

Lees meer
Gezonde levensstijl-kl.jpg
Gezondheid

Gezonde levensstijl

Leidschendam-Voorburg heeft een divers aanbod aan sportgelegenheden en in de collegeperiode 2014-2018 is er veel aandacht geweest voor sport en bewegen. De...

Lees meer
Zorg.jpg
Zorg

Goede en betaalbare zorg

De afgelopen jaren zijn alle gemeenten door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van hun inwoners op het...

Lees meer

Jeugd

GroenLinks vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren actief betrokken worden bij het beleid dat voor hen wordt gemaakt. Niet praten over kinderen en...

Lees meer
Groen op school en straat-kl.jpg
Groen

Meer groen

GroenLinks wil meer groen in Leidschendam-Voorburg. Dit is niet alleen mooier, maar zorgt ook voor betere leef- en luchtkwaliteit. Meer groen in Leidschendam...

Lees meer
sociale woningbouw.jpg

Meer sociale woningbouw

Teveel mensen zijn aangewezen op sociale woningbouw. En daar moeten ze te lang op wachten. De afgelopen jaren zijn er te weinig nieuwe sociale woningen gebouwd...

Lees meer
Minder armoede.jpg
Armoede

Minder armoede

GroenLinks wil een eind maken aan jarenlange armoede die bestaat onder te veel inwoners in Leidschendam-Voorburg. Bijna 10% van alle huishoudens in Leidschendam...

Lees meer
Onderwijs.jpg
Onderwijs

Onderwijs

GroenLinks wil schone, veilige, groene en comfortabele scholen. Ook moeten scholen gezond zijn op het gebied van voeding, klimaat en beweging. In de...

Lees meer
Respect voor natuur en dier.jpg
Natuur

Respect voor natuur en dier

Wij delen onze gemeente met de dieren en ook zij moeten ruimte en bescherming krijgen in Leidschendam-Voorburg. Bij het beheer van gemeentelijk groen moet...

Lees meer
Schone energie-kl.jpg

Schone energie

GroenLinks streeft ernaar om al in 2035 een CO2-neutrale gemeente te zijn. Dit betekent een ambitieuze, maar haalbare overgang naar schone energie. We moeten...

Lees meer