Danique de Prez

commissielid

Mijn naam is Danique de Prez. Ik ben 24 jaar en woon al mijn hele leven - sinds 1994 - in Leidschendam. In 2017 ben ik afgestudeerd in de richting Politicologie met als specialisatie Politieke Communicatie. Ik heb daarbij veel interessante dingen geleerd en hierdoor is mijn interesse in de gemeentepolitiek alleen maar gegroeid.

Ik vind het een eer om commissielid te mogen zijn en ik heb er zin in om met de onderwerpen uit mijn portefeuille aan de slag te gaan! Ik wil me er de komende jaren voor inzetten dat er meer aandacht naar fietsers, voetgangers en openbaar vervoervoorzieningen gaat. Hierbij wil ik ook aandacht vragen voor de toegankelijkheid van deze voorzieningen in onze gemeente. Het is ontzettend belangrijk dat iedereen hier gebruik van kan maken. Dit geldt overigens niet alleen voor fiets- en openbaar vervoervoorzieningen, maar voor alle voorzieningen in de gemeente. Met betere fiets- en openbaar vervoervoorzieningen bereiken we niet alleen dat er meer mensen met de fiets en het openbaar vervoer gaan, maar zorgen we er ook voor dat de lucht in onze gemeente schoner wordt. Daarnaast kijk ik graag hoe we onze gemeente nog duurzamer kunnen maken.

Dit wil ik niet alleen doen, maar doe ik graag samen met de inwoners in onze gemeente. Ik wil niet alleen over inwoners praten, maar juist ook met inwoners. Alleen dan kunnen we onze mooie gemeente, nog mooier maken!

Kortom, ik zie er naar uit om onze gemeente nog duurzamer en socialer te maken!

Voor vragen en andere dingen ben ik te bereiken op: DdPrez@leidschendam-voorburg.nl