Floor Kist

raadslid

Toen ik in 2014 in de raad gekozen werd, mocht ik een klein jaar later wethouder worden: sociale woningbouw, een brede en ambitieuze duurzaamheidsagenda, afvalscheiding, betere huishoudelijke ondersteuning, pogingen om meer openbaar vervoer mogelijk te maken, een stevige aanpak op langer zelfstandig wonen, meer fietspaden en minder wegen.

Nu als raadslid ga ik door met een inzet op duurzaamheid, vooral via aandacht voor fietsen en openbaar vervoer. Het is fijn om met een nieuwe fractie de ambities van GroenLinks verder te brengen.

U kunt mij altijd bereiken op fjkist@lv.nl.