Floor Kist

wethouder

Als wethouder ga ik me inzetten voor meer duurzaamheid, dat is echt een pure noodzaak. Als we de roofbouw op de planeet niet keren, dan hebben we binnenkort twee planeten nodig om hier met z’n allen te kunnen leven. Gelukkig beginnen de top 500 bedrijven van de wereld in te zien dat ook zij moeten investeren in duurzaamheid. Nu deze gemeente nog!
Het ontwikkelen van een duurzaamheidsagenda voor Leidschendam-Voorburg met concrete acties is een van mijn prioriteiten. Daarnaast heeft de gemeente nieuwe zorgtaken gekregen. Inwoners die zorg nodig hebben, moeten deze zorg ook krijgen. Als knelpunten worden geconstateerd op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning, biedt de gemeente een vangnet voor inwoners waarvoor het echt noodzakelijk is.
Naast zorg en welzijn, milieu en duurzaamheid houd ik me ook bezig met wonen, water en groen, verkeer en vervoer, Project de Rietvink en Project Damcentrum.

Ik wil de komende jaren als wethouder dingen daadwerkelijk tot stand brengen. Niet alleen stukken lezen en vergaderen. Samen met instellingen, verenigingen en bedrijven deze gemeente vooruit helpen.

Als nieuw college verwelkomen we initiatieven en nieuwe ideeën. We hebben de inbreng van inwoners in deze gemeente nodig om het voor elkaar te krijgen. Dus wie een goed idee heeft voor meer duurzaamheid, of betere sociale voorzieningen is van harte welkom! We kijken graag naar wat wel mogelijk is.