Floor Kist

wethouder

Sinds februari 2015 ben ik wethouder op het gebied van zorg, duurzaamheid, wonen, water en groen en verkeer. Een kleine twintig jaar woon ik in Voorburg met mijn vrouw, twee kinderen en twee katten.

Als wethouder ben ik blij te merken dat in de samenleving en dus ook in de gemeenteraad brede steun bestaat voor duurzaamheid. Het wereldklimaatakkoord van Parijs moet ook bij ons nu een vervolg krijgen. En dat doen we. Zo heb ik een brede duurzaamheidsagenda opgesteld die aandacht geeft aan CO2-reductie, klimaatadaptatie, grondstoffen bij afval, biodiversiteit en gezondheid. Deze agenda krijgt brede steun.

Inwoners die zorg nodig hebben, moeten deze zorg ook krijgen. Als knelpunten worden geconstateerd op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning, biedt de gemeente een vangnet voor inwoners waarvoor het echt noodzakelijk is. Zo heb ik voorgesteld om de eigen bijdrage te verlagen voor WMO-voorzieningen. En ik heb de eigen bijdrage afgeschaft voor echt kwetsbare groepen.

We hebben plannen voor meer sociale woningbouw, maar is nog te weinig gerealiseerd. Daar wil ik nog meer aandacht aan besteden. En waar ik zeker mogelijkheden zie is via duurzame maatregelen de energiekosten bij de meest kwetsbare huurders van sociale woningbouw terug te brengen. Zo
hebben we resultaat op armoedebestrijding en op duurzaamheid. Een mooie combinatie.

Zoals u merkt, wil ik als wethouder dingen daadwerkelijk tot stand brengen. Niet alleen stukken lezen en vergaderen. Maar samen met instellingen, verenigingen en bedrijven deze gemeente vooruit helpen.

Als nieuw college verwelkomen we initiatieven en nieuwe ideeën. We hebben de inbreng van inwoners in deze gemeente nodig om het voor elkaar te krijgen. Dus wie een goed idee heeft voor meer duurzaamheid, of betere sociale voorzieningen is van harte welkom! We kijken graag naar
wat wel mogelijk is.