Balans na een jaar Duurzaamheidsagenda

Het is een kwestie van lange adem, de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda. Maar een jaar na de verschijning van de agenda is er toch al heel wat te zien in de gemeente. Er zijn veel natuurvriendelijke oevers bij gekomen. In Stadstuin Rusthout gaat het heel goed dankzij veel vrijwilligers. Het groene schoolplein bij basisschool de Parachute is er nu gekomen, met dank aan diverse instellingen en bijdragen van ouders. De afvalscheiding gaat ook steeds beter. GroenLinks is erg blij met al deze mooie ontwikkelingen!

De Duurzaamheidsagenda is er niet alleen voor en van de gemeente maar voor iedereen. Er wordt ook van iedereen een bijdrage gevraagd, op elk gebied. Dat was goed te zien bij het werkbezoek van de Commissie Openbaar Gebied op dinsdag 13 juni 2017. Stadstuin Rusthout werd bezocht en er werd een wandeling gemaakt naar diverse locaties in de buurt. Er is gesproken over nul-op-de-meter bij woningen, het BREEAM-certificaat van Leidsenhage (Mall of the Netherlands), de ecologie in het Groot Zijdepark, verduurzaming van flatwoningen en het groene schoolplein bij basisschool Maria Bernadette.

In de vergadering van de Commissie OG van dinsdag 20 juni 2017 zal de Duurzaamheidsagenda aan de orde komen. Het is nog een lange weg te gaan om de CO2-neutraliteit te bereiken. De gemeente Leidschendam-Voorburg is goed op weg, maar er zal nog wel wat moeten gebeuren!