Begin met een ontbijtje

GroenLinks betwijfelt of het collegeplan voor de ‘financiële zelfredzaamheid’ - lees maar gewoon armoedebestrijding - gaat werken. Dit betoogt fractievertegenwoordiger Hanneke Dominicus tijdens het Raadsforum van 4 september.

Het college blijft namelijk oorzaak en gevolg omkeren, ondanks diverse opmerkingen en interrupties van GroenLinks. Een slechtere gezondheid, weinig sporten, slechte huisvesting, een moeilijke ontwikkeling van je talenten, zijn namelijk nu juist gevòlgen van het hebben van (te) weinig geld.

Voor de bijna 2000 (!) kinderen in armoede in Leidschendam-Voorburg die vaak zonder eten naar school, gaan stelt Hanneke daarom voor om deze kinderen van een ontbijtje te voorzien. Op een lege maag is het immers slecht leren! De Wethouder weet niet direct hoe dat te realiseren, maar GroenLinks ziet mogelijkheden en heeft de wethouder opgeroepen het voorbeeld van Oldambt te volgen!