Maar lukt dat ook? Het is moeilijk om dat te controleren. Raadsleden kunnen niet elke dag op de fiets door de gemeente rijden om te kijken of er nog bomen zijn geplant, of juist gekapt. De gemeente heeft die gegevens wel, maar deelt die niet standaard met de gemeenteraad.

Daarom diende GroenLinks raadslid Marie-Christine van der Gronde een motie in, waarin zij vroeg om een jaarlijkse bomentelling. Naast GroenLinks stemden ook Gemeentebelangen en D66 voor de motie. Charlotte Bos reageerde op Van der Grondes motie met een nieuwe motie, waarin zij vroeg om iedere drie jaar te monitoren hoe de groenvoorziening is door middel van luchtfoto’s en kwalitatieve analyse.

Van der Gronde: ‘Als de bewering wordt gedaan dat meer bomen worden geplant, wil ik dat kunnen controleren. Als we inderdaad meer bomen planten dan kappen, moet dat te zien zijn in de cijfers. Maar aan de andere kant is een klein nieuw boompje natuurlijk niet gelijk aan een oude, wijze eik. Daarom was ik ook erg blij met de motie van collega Bos. Ik zie uit naar goede gesprekken in de Raad over de vergroeningsopgave van onze gemeente.’