Duurzaamheid van groot belang bij verkoop aandelen Eneco

Het College van B en W van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft het voornemen om de aandelen van Eneco te verkopen. Net zoals diverse andere gemeenten die aandelen bezitten.

In de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 19 september 2017 heeft GroenLinks zich duidelijk uitgesproken tegen verkoop van de aandelen vanwege het publieke belang dat met energievoorziening is gemoeid. Eneco is het meest duurzame energiebedrijf van Nederland. Ook de duurzaamheidsstrategie die Eneco nu voert is van groot belang voor de energietransitie opgave voor de komende jaren.

Omdat er geen meerderheid was voor behoud van de aandelen heeft de fractie van GroenLinks zich ingezet voor de duurzaamheid. Raadslid Henk Knoester heeft daartoe, samen met D66 een amendement ingediend dat er toe strekt dat kopende partijen zich conformeren aan de duurzaamheidsstrategie die Eneco nu voert.

Dat amendement is in de gemeenteraad met algemene stemmen aangenomen. “Een duidelijk signaal” volgens raadslid Henk Knoester.

Henk Knoester is ook enthousiast over het initiatief van Greencrowd om geld op te halen om Eneco te kopen. Een bijzonder initiatief vanuit de bevolking. Er is binnen een maand al €19 miljoen opgehaald.