GBLV/Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks voeren gezamenlijk campagne tegen brug in Klein Plaspoelpolder

Leden van GBLV/Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks gingen op donderdag 3 mei de straat op om campagne te voeren tegen een extra oeververbinding. Ze deden dat door inwoners rond de Klein Plaspoelpolder erop te wijzen dat de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie van VVD, CDA, PvdA en CU-SGP mogelijk tot gevolg hebben dat de derde oeververbinding weer een discussiepunt wordt, ondanks dat de gemeenteraad eerder besloot dat die nieuwe brug er niet zou komen. Nu het bestemmingsplan voor de Klein Plaspoelpolder ter inspraak voor ligt, kunnen inwoners een signaal afgeven door een zienswijze in te sturen.

Hans Peter Klazenga van GBLV/Gemeentebelangen legt uit: “We roepen de stille meerderheid, die helemaal niet voor die brug is, op om duidelijk te maken dat die brug er niet moet komen. Door een zienswijze in te sturen, is het aan de onderhandelingstafel meteen duidelijk dat de nieuwe coalitie dat besluit niet moet terugdraaien.” Charlotte Bos van D66 vult aan: “We hebben deze discussie gehad, maar vrezen toch dat de nieuwe coalitie die weer open wil breken. VVD heeft stevig ingezet op de brug. We moeten dus mogelijk nogmaals duidelijk maken dat een brug meer nadelen dan voordelen heeft.” Ook GroenLinks wil niet dat er gerommeld wordt met het eerdere besluit van de gemeenteraad. “We hebben eerder al geconstateerd dat een derde oeververbinding de verkeersproblematiek niet oplost. Bovendien kost het klauwen met geld,” aldus fractievoorzitter Jeroen van Rossum.

Hieronder is de flyer te downloaden met daarop meer informatie over de zienswijze en waarom we tegen de brug zijn