Geld

Gemeenteraad steunt mooie besluiten

Gelukkig zijn er momenten waarop alle fracties in de raad het met elkaar eens zijn. De definitieve plannen voor Veurs Voorburg zijn vastgesteld. Voor school, leerlingen en leraren de laatste hobbel op weg naar een nieuw gebouw. De raad stemde ook voor het Integraal Kindcentrum Heeswijk, een gebouw waar kinderen van alle leeftijden terecht kunnen in een fijne leeromgeving. Alle fracties willen de ouderensoos behouden. Al is het nog onduidelijk hoe dat volgend jaar gaat.

We zijn het eigenlijk vaker eens dan oneens in deze gemeente.

Een verrassende verdeelde stemming betrof de verkoop van Eneco-aandelen aan een Japans consortium. Wij vroegen aandacht voor de stichting Japanse Ereschulden. De bedoeling is dat de koper hiermee in gesprek gaat. GroenLinks had graag utiliteiten van overheden gehouden. Maar dat is een minderheidsstandpunt. Dus bij aandelenverkoop stelde GroenLinks eisen aan investeringen in duurzame energie. Eneco wordt voor iets meer dan 4 miljard euro verkocht. De koper investeert vervolgens 1 miljard euro in duurzame energie. Hard nodig om de klimaatverandering tegen te gaan.

Als we moeten kiezen tussen economische principes en het leven op aarde, dan is die keus voor ons een ‘no brainer’: GroenLinks kiest voor het leven.