Gezellig en goedbezocht ALV

Op donderdag 28 september was de ALV bij Coffee Works in Voorburg. Er werden nieuwe bestuursleden verkozen en toelichting gegeven op de kandidatenlijst, het verkiezingsprogramma en de campagne. Daarnaast hebben we stil gestaan bij het afscheid van Marian Cornelissens als voorzitter van ons bestuur.

Allereerst werden nieuwe bestuursleden gekozen. Nieuw zijn Geert van Rhee, Mariette Sanderse en Danique de Prez. Ook moest Margreet Wapenaar herkozen worden, omdat ze al langer dan 2 jaar in het bestuur zat. Ze zijn allemaal unaniem verkozen/herkozen tot het bestuur! Het bestuur bestaat nu uit: Geert van Rhee (voorzitter), Mariette Sanderse (secretaris), Margreet Wapenaar (penningmeester), Frank Bus (campagneleider) en Danique de Prez (lid en Digitale Media Manager). We wensen dit nieuwe bestuur veel succes!

Daarna werden de leden door Hanneke Dominicus bijgepraat over het verkiezingsprogramma en door Emmy Troquete over de kandidatenlijst. Het belooft een mooi programma en een mooie lijst te worden! Over beide zal gestemd worden bij de ALV van 13 november.

Uiteraard kwam de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen ook aan bod. Na een kort praatje van de campagneleider Frank Bus, vertelde Huis aan Huis coördinator Natalie Reijnders meer over de Huis aan Huis campagne. De volgende keer is op 21 oktober, wil je dan ook meedoen? Meld je dan aan via nataliereijnders@gmail.com. Daarnaast vertelde Digitale Media Manager Danique de Prez meer over de online campagne.

Tot slot werd nog stil gestaan bij een belangrijk moment, namelijk het afscheid van Marian Cornelissens als voorzitter van het bestuur. Ook is ze fractievoorzitter geweest. We hebben dus lang van haar inzet mogen genieten! Jeroen van Rossum en Floor Kist hielden beiden een praatje om Marian te bedanken voor al het werk dat ze heeft gedaan. Daarnaast kreeg ze als dank een groen lintje en een sjaal gemaakt door vrouwen in Nepal.

Uiteraard werd de ALV nog afgesloten met een borrel in de Hopkamer.

Wij vonden het een geslaagd ALV en we zien jullie graag bij de ALV op 13 november!