Biodiversiteit

De bouw van de vakantiewoningen zal schadelijk zijn voor de natuur in de regio. Bomenkap, verkleining van het leefgebied, verdere verstoring van de rust, verminderde opname van CO2 en fijnstof zullen de aanwezige flora en fauna ernstig verstoren. De voorgenomen compensatie in het recreatiepark is niet voldoende om deze schade aan de biodiversiteit ook maar deels ongedaan te maken. GroenLinks zou het college van Leidschendam-Voorburg dan ook willen herinneren aan de aandacht voor de natuur, die in het coalitieakkoord van Leidschendam-Voorburg uitvoerig wordt beleden.

Recreatie en toegankelijkheid

De lokale recreatiemogelijkheden voor inwoners van de regio in en rondom het natuurgebied worden op deze manier aanmerkelijk kleiner. Op de nog wel beschikbare plekken zal het drukker worden door voornamelijk mensen van buiten de regio. Tenslotte is met de komst van dit park een groot deel van Vlietland niet meer openbaar toegankelijk, terwijl deze openbare ruimte juist zo belangrijk is voor mensen in de directe woonomgeving voor natuurbeleving, sport, beweging en recreatie.

Oproep

GroenLinks was blij verrast met de groene plannen in het coalitieakkoord van Leidschendam-Voorburg. Wij willen dit college bij deze dan ook aan hun groene ambities herinneren. Daarnaast vragen wij aandacht voor de massaal getekende petitie (https://petities.nl/petitions/houd-vlietland-groen-en-open-voor-iedereen) tegen deze plannen. Luister naar de natuur. Luister naar de omwonenden. Stop de plannen voor de vakantiewoningen.