sociale woningen Rijnlandstraat, Leidschendam

GroenLinks enthousiast over maatregel voor meer sociale woningbouw

GroenLinks maakt zich al lange tijd zorgen over het grote tekort aan sociale woningen in Leidschendam-Voorburg. Uit de Woningbouwmonitor Leidschendam-Voorburg 2017 blijkt wederom dat er een grote behoefte is aan sociale woningen in onze gemeente. Toch is er in 2015 en 2016 geen enkele sociale woning bijgekomen. Het ziet er naar uit dat dit in 2017 ook niet zal lukken.

Het college van B&W heeft daarom besloten dat in ieder woningbouwproject nu verplicht 30% sociale woningen zullen worden gerealiseerd. Een ontwikkelaar die niet kan voldoen aan die 30%, zal verplicht worden een geldbedrag te betalen naar rato van het aantal niet gerealiseerde sociale woningen. Dit geld komt dan in een zogenaamd vereveningsfonds. Een ontwikkelaar die meer dan 30% sociale woningen realiseert, kan geld ontvangen uit dat vereveningsfonds voor het aantal sociale woningen boven deze 30%.

GroenLinks verwacht dat hiermee de bouw van sociale woningen weer op gang komt, en is dan ook zeer enthousiast over deze maatregel. Raadslid Henk Knoester: ‘’Hopelijk zorgt deze maatregel ervoor dat voldaan kan worden aan de behoefte aan meer sociale woningbouw in onze gemeente’’.