GroenLinks huiverig voor verkoop Eneco

Hoewel er zich een meerderheid lijkt aan te dienen in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg, is GroenLinks niet enthousiast over de mogelijke verkoop van de aandelen Eneco. Tijdens de laatste commissievergadering Algemene Zaken legde GroenLinks raadslid Henk Knoester uit waarom het verstandig is deze aandelen juist vast te houden en in te zetten voor een transitie naar een duurzaam Leidschendam-Voorburg.

Volgens GroenLinks dient het juist het publieke belang eigenaar te zijn van Eneco. Knoester verwoordt: “Er moet nog zoveel gebeuren om de slag om duurzaamheid te winnen. Eneco heeft daar in de afgelopen jaren grote stappen in gezet. Wanneer we een vinger in de pap houden, kunnen we borgen dat deze vergroening doorzet. De voorbeelden van eerdere overnames van vergroenende concurrenten van Eneco laten helder zien dat dit meer dan nodig is.

Na de overname van Essent door RWE, zijn de cijfers vernietigend. De productie van groene energie is daar sterk afgenomen na de overname. Ook voor de overname van Nuon door Vattenfall is dat beeld te zien. De overnames van deze partijen heeft uiteindelijk een negatief effect gehad op het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen die Nederland zichzelf heeft opgelegd.”

Juist om de vergroening niet te laten remmen door enkel economisch gedreven marktwerking of ongecontroleerde overnames, is GroenLinks geen voorstander van verkoop van Eneco.