Vandaag bespreken wij het coalitie akkoord en daarom wil ik het als eerste hebben over het akkoord zelf. Eerder hebben we met zijn allen besloten dat de stukken van het college, de gemeente en de gemeenteraad in begrijpelijk Nederlands geschreven zouden worden. Te beginnen met het coalitie akkoord. Helaas is dat niet helemaal gelukt. We begrijpen dat het kort dag was, maar bijvoorbeeld zinnen van 47 woorden, zijn echt niet de bedoeling. Dit moet en kan beter.

Nu over de inhoud. Ik beloof u, dat GroenLinks de komende vier jaar kritisch op het groene en linkse beleid mee zal kijken. We zullen het debat hierover niet uit de weg gaan, want de gemeente staat voor een grote uitdaging op het gebied van armoede, inclusie en biodiversiteit. Maar we waren vooral blij, dat het coalitie akkoord uitgaat van samenwerking en overeenkomsten. We hebben dan ook in eerste instantie gekeken naar concrete plannen waar ook wij blij van worden. We vragen het College dan ook met deze plannen voortvarend te werk te gaan, nu er zo'n brede steun voor is. Enkele voorbeelden:

  • een autoluw Damcentrum,
  • een milieuzone,
  • een netwerk van parken,
  • aansluiten bij de Direct Duidelijk campagne,
  • wijkgesprekken,
  • wegnemen van hindernissen voor fietsers en voetgangers,
  • voorkomen van schulden,
  • gelijke kansen voor ieder kind,
  • een groen actieplan,
  • vergaderen op locatie.

Het is eigenlijk te veel om op te noemen. 

Natuurlijk maken we ons zorgen over de uitvoering hiervan. Een groene parkeerplaats doet wel wat voor afwatering en hittestress, maar niets voor biodiversiteit. Recreatie is belangrijk, maar legt dat niet te veel druk op de natuur?  Het afbakenen van jeugdzorg, leidt dat niet tot wachtlijsten?

Het college zet in op zelfredzaamheid, maar dat kan alleen als iedereen zelf eenvoudig de juiste hulp en informatie kan vinden. Niet als bijvoorbeeld zo’n handige rechtencheck opeens gebruikt wordt als een manier om te bezuinigen en niet om te kijken of je wel krijgt waar je recht op hebt. We halen hindernissen voor fietsers en voetgangers weg, maar we stoppen mensen met een lichamelijke beperking in een ander hokje. Laten we onze voet- en fietspaden in 1 keer voor iedereen geschikt maken..

Toch geloven ook wij, dat we het voor het grootste gedeelte met elkaar eens zijn en dat we allemaal het beste met onze mooie gemeente voor hebben. Daarom wensen wij het nieuwe college ontzettend veel energie toe om alle plannen waar we het over eens zijn meteen op te pakken. En de rest, daar hebben we het zeker nog over.