Als noodmaatregel voor zelfstandige ondernemers heeft het kabinet de zogenaamde TOZO maatregel in het leven geroepen, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. De TOZO is bedoeld om zelfstandigen, waaronder zzp-ers, deze moeilijke COVID-19 tijd door te helpen.

De bedoeling is dat als hun inkomen onder het sociaal minimum (als je getrouwd bent 1653,65 euro) zakt, zij een aanvullende uitkering voor levensonderhoud ontvangen. Er kan ook een lening aangevraagd worden om bepaalde bedrijfslasten te kunnen voldoen. Volgens de website van de rijksoverheid is de TOZO eenvoudig aan te vragen, eenvoudiger dan de meeste regelingen. Er is een duidelijke infographic gemaakt en de gemeenten zullen de aanvragen behandelen. Onze gemeente Leidschendam-Voorburg heeft de taak om dit voor onze eigen gemeente, en voor Voorschoten en Wassenaar te regelen. De rijksoverheid stelt dat binnen 4 weken na aanvraag de inkomensondersteuning wordt verstrekt.

Echter, GroenLinks Leidschendam-Voorburg hoort meer en meer van zzp-ers dat zij al weken wachten, al ruim meer dan 4 weken. Ook stelt de gemeente soms dat het nog wel 4-6 weken extra zou kunnen duren. Tijdens de vorige raadsvergadering (9 april) sprak de burgemeester uit dat het een hele taak was, en dat eventueel extra mensen tijdelijk zouden worden ingezet om het voor elkaar te krijgen om onze ondernemers tijdig te helpen. In een brief van de burgemeester aan de gemeenteraad een paar weken later, stelt hij dat met de huidige capaciteit de aanvragen binnen 8 weken behandeld kunnen worden.

GroenLinks maakt zich zorgen om onze ondernemers, want het lijkt erop dat zij niet op tijd hun financiële hulp krijgen en daardoor financiële problemen en zelfs schulden kunnen krijgen. Daarom heeft het raadslid Hanneke Dominicus van GroenLinks aan het college vragen hierover gesteld, onder meer: Hoe groot zijn de achterstanden? Hoeveel mensen hebben al geld gekregen? Wanneer is het verwerken en uitbetalen weer op orde? Zijn er extra handen ingezet?