Wij maken ons ernstige zorgen om de sociale woningbouw in Leidschendam-Voorburg. Geplande projecten liggen stil, de datum dat de beloofde 750 woningen opgeleverd zijn is van 2025 naar 2030 opgeschoven en de wachttijd voor een woning loopt op tot 5 jaar.

GroenLinks Raadslid Natalie Reijnders: ‘’Op dit moment stevenen we ook nog af op een grote economische crisis, dat betekent dat er vanaf eind dit jaar een enorme groei in de vraag naar sociale woningbouw is te verwachten. Mensen verliezen hun baan, gaan terug in salaris, zzp'ers hebben geen of minder werk, afgestudeerde jongeren kunnen geen werk vinden. Al deze mensen zullen op zoek gaan naar een sociale huurwoning, boven op de wachtlijst die er al is en op de mensen die er in een gewone situatie bij zouden komen. De 750 woningen waar we al jaren met smart op wachten, zijn nu al niet toereikend om de mensen op huidige wachtlijst van een woning te voorzien.’’

Leidschendam-Voorburg heeft genoeg bouwprojecten op de agenda staan, alleen niet in de categorie die we nodig hebben. Villa’s, twee onder een kap, herenhuizen, allemaal schieten ze als paddenstoelen uit de grond. En dit allemaal zonder de verplichte 30% woningbouw. 

Daarom zijn we van plan om vanaf nu bij elk project wat in de gemeenteraad besproken wordt, hoe mooi of duurzaam ook, als er niet in tenminste 30% sociale woningbouw is voorzien tegen het voorstel te stemmen.