Basisschool ligt vlak naast de snelweg

GroenLinks wil aandacht voor betere luchtkwaliteit

GroenLinks wil een betere luchtkwaliteit. Milieudefensie koos Voorburg voor de Meetcampagne 2015 vanwege de nabijheid van drukke wegen. De conclusie was dat mensen die dichterbij autosnelwegen wonen te maken hebben met slechtere luchtkwaliteit. Dus inwoners van Voorburg komen slechter uit dan bewoners van Stompwijk. Daarom wil GroenLinks meer aandacht voor fietsers, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en meer emissiearme voertuigen in de strijd voor de verbetering van luchtkwaliteit.

GroenLinks wil dat de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gelden voor de hele gemeente. Dat is beter voor de gezondheid voor gevoelige groepen zoals kinderen, ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten. De WHO adviseert maximale concentraties die op de helft of nog lager liggen dan de wettelijke EU-normen. De luchtkwaliteit in de gemeente voldoet aan die wettelijke normen, maar op sommige plaatsen maar net. “De wettelijke normen zijn gewoon te hoog,” vindt Henk Knoester, raadslid voor GroenLinks.

GroenLinks riep niet voor niets op om een beter fietsnetwerk in de gemeente. Dat is er gekomen, maar er kan nog veel meer. “Als je moet kiezen tussen auto’s en gezondheid, is de keuze evident: gezondheid natuurlijk.” GroenLinks wil dat in 2030 bij alle woningen aan de WHO-advieswaarden wordt voldaan. “Met veel oudere inwoners is de aandacht voor luchtkwaliteit in deze gemeente een noodzaak,” zegt Knoester.