Meer aandacht voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt

GroenLinks wil dat de meer mensen die krap bij kas zijn gebruik kunnen maken van de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeenten. Nog teveel mensen plukken voorlopig nog helemaal geen vruchten van de weer bloeiende economie. Daarnaast wil GroenLinks meer geld om de problemen in de jeugdzorg aan te pakken.

In de begroting van de gemeente blijkt namelijk een tekort bij de bijstand en een tekort bij de jeugdzorg. Het tekort in de bijstand komt doordat het rijk een andere rekenmethode gebruikt. Het tekort in de jeugdzorg komt omdat gemeenten de taak wel overgedragen hebben gekregen, maar niet altijd met genoeg geld.

“Dan kan de gemeente in de begroting 2018 zeggen: ‘Hier moeten we de duimschroeven aandraaien’. Maar dat is een heel slecht idee”, volgens fractievoorzitter Van Rossum van GroenLinks. “Als sommige mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt het nog moeilijk hebben, dan moet de overheid er juist voor ze zijn.” Er zijn nu al eerste positieve resultaten te zien van creatieve experimenten om mensen aan het werk te helpen. Dat moet dan meer tijd krijgen. Ook nieuwe ideeën om de achterstanden in de jeugdzorg aan te pakken hebben meer tijd nodig.

Volgens GroenLinks moet de gemeenteraad de papieren werkelijkheid van de groeiende economie en de tekorten op de begroting niet loskoppelen van de praktische werkelijkheid. Van Rossum: “De nieuwe initiatieven van de gemeente om mensen aan het werk te krijgen leveren de eerste mooie resultaten op. Die moeten we niet loslaten! En tegelijk moeten we ons beseffen dat de mooie boodschap van politici als Rutte, dat de crisis voorbij is, lang niet voor alle inwoners werkelijkheid is ”