Van Weers zit in de gemeenteraad voor GroenLinks sinds 2018, toen zij met voorkeursstemmen verkozen werd. Als raadslid heeft zij onder meer gestreden voor verbetering van de jeugdzorg, meer sociale woningbouw en veiligheid voor álle inwoners.

Van Weers: ”We hebben veel nieuwe energie in de fractie, en we hebben zin om onze stem te laten horen. Op dit moment onderhandelen drie partijen over een coalitieakkoord, en ik ben benieuwd of we daar iets sociaals zullen lezen. Ook voor het klimaat wordt het spannend: blijft het in Leidschendam-Voorburg bij mooie woorden, of gaan we aan de slag?”

Van der Gronde: “Natalie van Weers is een uitstekend raadslid, met diepe wortels in onze gemeente. Ze weet onze inwoners te vinden, en de inwoners weten haar te vinden. Ze kan scherp en kritisch denken, maar blijft altijd constructief in haar bijdrage aan het politiek debat. Ik laat het fractievoorzitterschap met plezier aan haar over, want zowel op inhoud als op stijl heeft ze onze gemeente veel te bieden.”