Nieuwe fractie staat voor u klaar

De vier leden van de gemeenteraad, Marie-Christine van der Gronde, Natalie Reijnders, Jeroen van Rossum en Floor Kist danken allen die op GroenLinks stemden.

De gemeenteraadsvergadering ging over de coalitievorming. De raad stelde een informateur aan, de heer J.A. Bruijn, Eerste Kamerlid. Hij onderzoekt welke coalitie op een stabiele meerderheid kan rekenen en rapporteert over twee weken zijn bevindingen. GroenLinks vindt samenwerking in de coalitie met GemeentebelangenLV, D66 en PvdA erg geslaagd. Het was bijzonder om voor het eerst aan een coalitie deel te nemen en op zo’n manier onze ambities waar te maken. We zetten daarom ook in om opnieuw aan een coalitie deel te nemen.

De gemeenteraad stelde ook een nieuw vergadermodel vast, bedoeld om de raad voor inwoners en belangstellende toegankelijker en makkelijker te maken. Meer ruimte voor contact tussen inwoners en politici, meer ruimte om kennis te nemen van verschillende standpunten en minder herhaling van zetten. Naast andere raadsleden, leverde fractievoorzitter Jeroen van Rossum hieraan een grote bijdrage . We hopen dat ook u zult merken dat het hierdoor makkelijker wordt om met ons mee te werken aan het steeds aantrekkelijker te maken van deze gemeente.