Raadflits: Antoniushove moet blijven

“We moeten er alles aan doen om Antoniushove open te houden,” stelt GroenLinksraadslid Natalie Reijnders. Gelukkig staat zij daar niet alleen in. Op verzoek van Bianca Bremer van GBLV besprak de gemeenteraad de mogelijke sluiting van Antoniushove en Bronovo. Raadslid Strous van CDA stelde een brief aan de raad van bestuur op, Reijnders stelde een motie op, allemaal om aan te geven dat bewoners van Leidschendam-Voorburg de voorzieningen willen behouden. Een digitale petitie werd 30.000 keer ondersteund. Raadslid Van Dolen van D66 riep alle raadsleden op om ook Tweede Kamerfracties te benaderen om grote verminderingen in de beschikbare zorg te voorkomen. Wethouder Bouw trekt samen op met collega’s uit Den Haag, Wassenaar, Voorschoten.

GroenLinks is tevreden met deze collectieve inzet vanuit de gemeenteraad en college. Reijnders: “De noodzaak van een huisartsenpost in Leidschendam is hiermee weer een stuk groter. Zorg moet dichtbij zijn.”