Raadflits: Het draait niet alleen om geld

"GroenLinks steunt de Kadernota omdat de gemeente bestuurd moet worden. Maar daar willen we wel wat voor terug - in het bijzonder van wethouder Bouw: meer resultaten op sociale woningbouw, op zorg en op Jeugdzorg." Zo besloot GroenLinksfractievoorzitter Jeroen van Rossum zijn politieke beschouwingen over financiële kaders voor 2020 .

Jammer genoeg zijn voorstellen van GroenLinks voor meer geld voor cultuur en luchtkwaliteit weggestemd. Wethouder Van Eekelen stond hiervoor open, maar haar fractie van VVD niet. VVD worstelt zichtbaar met de financiële kaders van coalitie VVD-CDA-PvdA-CU/SGP: het college moet quitte spelen met middelen voor bijstand. Een nieuw rijksverdeelsysteem zorgt hier voor tekorten. VVD wil meer mensen uit de bijstand zodat de boekhouding op orde is - oh ja, ook omdat het fijn is om weer aan het werk te zijn. Van dit economistisch denken gruwelt Van Rossum: "De neiging om waarde enkel nog in euro's te kunnen zien."

GroenLinks is duidelijk: wij willen een college dat werkt aan een inclusieve, sociale en echt duurzame gemeente voor komende generaties. "Dan staat GroenLinks paraat om te steunen, ideeën aan te dragen, te helpen. En geven we met liefde dit college het voordeel van de twijfel."