Raadsflits

GroenLinks wil graag het laatste groen in het Damcentrum behouden "Het laatste groen in het Damcentrum komt te verdwijnen, omdat daar parkeerplaatsen moeten komen," concludeert GroenLinks raadslid Floor Kist. De coalitie kondigt een masterplan Damcentrum aan om het gebied tot bloei te brengen. Daarbij is er aandacht voor wonen, horeca, cultuur, winkels, buitenruimte, bereikbaarheid, doorstroming, parkeren, veiligheid voor fietser. Maar er komt niet eerst een masterplan. Wethouder Bouw geeft aan dat parkeren urgentie heeft, boven alle andere onderwerpen als luchtkwaliteit, geluidsoverlast, verkeersveiligheid. "De coalitie schrijft zelf op dat ze een integraal plan willen, om dat vervolgens niet te doen," verzucht Kist, "moties over luchtkwaliteit en geluidsoverlast die unaniem door de raad zijn aangenomen worden hiermee opzij gelegd." GroenLinks raadslid Floor Kist wil graag dat het college zich aan eigen uitspraken houdt en eerst het masterplan Damcentrum opstelt. "De geloofwaardigheid van de politiek komt in het gedrang als je voortdurend niet doet wat je zegt."

Dat is ook de reden dat GroenLinks met Gemeentebelangen om een raadsenquĂȘte vraagt rondom de besluitvorming over de ontwikkelingen in het Damcentrum. "Want tegenover luid en ongenuanceerd geroep staat transparantie en eerlijkheid," zegt Kist, "dat zijn waarden die GroenLinks hoog heeft zitten."