Raadsflits 20 april 2017

GroenLinks heeft veel respect voor het besluit van de wethouder om af te treden. Het gemeentebestuur heeft een publieke en daarmee, representatieve functie. Een gele kaart en een blunder daaropvolgend - en vooral de imagoschade die dat kan hebben voor het gemeentebestuur - passen daar niet bij. Het spoeddebat heeft de twijfels van de raad niet weggenomen. Dat de wethouder het signaal van onze raad zo serieus neemt dat hij de eer aan zichzelf houdt, is daarom te prijzen.

Maar GroenLinks heeft ook oog voor alle goeds dat wethouder Rozenberg de afgelopen jaren heeft betekend voor Stompwijk, voor onze kunst en cultuur, voor onze ondernemers en voor onze LHBT-gemeenschap.  GroenLinks dankt Frank Rozenberg voor zijn passie, zijn optimistische inzet en zijn voortvarende ambitie voor Leidschendam-Voorburg.

Voor nu is zaak het hoofd koel te houden, en te kijken hoe het vertrek van deze wethouder op te vangen. Onze gemeente moet verstandig bestuurd worden, en wat GroenLinks betreft had dat een voortzetting van de coalitie kunnen betekenen. Nu Gemeentebelangen er echter geen heil in ziet de bestuursperiode af te maken, en wegloopt voor bestuurlijke verantwoordelijkheid, rest ons niets dan te zoeken naar een andere oplossing om het gemeentebestuur te kunnen garanderen.