Raadsflits: Duurzaam maar niet helemaal

GBLV, D66 en GroenLinks dienden een motie in voor een duurzaam gemeentelijk wagenpark. GroenLinks raadslid Marie-Christine van der Gronde is verrast dat hij het niet haalde: “Duurzaamheid staat ook voor de coalitie VVD-CDA-PvdA-CU/SGP hoog in het vaandel.” PvdA geeft aan te willen wachten op de voorstellen van het rijk als uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs. “We weten echt nu al dat elektrisch rijden beter is voor de luchtkwaliteit en de CO2-uitstoot van de wagens,” zegt Van der Gronde. Wethouder Stemerdink (PvdA) gaf gelukkig aan dat zij graag een elektrisch wagenpark wil. Een poging om dit in te kopen mislukt is, omdat voor de wagens van stadsbeheer nog geen duurzame modellen bestaan. Coalitiepartijen zagen de motie ook niet als aanmoediging, dus stemden ze tegen.

De motie om mee te doen aan de landelijke actie om Tiny Forests te realiseren, en voor een deel te financieren haalde het ook niet. VVD gaf aan te willen wachten en niet aan deze actie mee te doen: “Misschien zijn er nog duurzamere oplossingen voor buurten te bedenken.”

“Wel een beetje futloos, die coalitie met al dat wachten,” verzucht Van der Gronde.