Raadsflits: Goede stappen om mensen uit de bijstand te helpen

GroenLinksfractielid Hanneke Dominicus wil graag dat mensen in de bijstand meedoen in de samenleving. Als het kan via werk, als dat niet kan door onderwijs of vrijwilligerswerk. Dat staat gelukkig ook in de startnotitie re-integratie en participatiebeleid van wethouder Stemerdink. “Iedereen die daar voor gemotiveerd is, moet steun krijgen bij het vinden van werk,” aldus Dominicus. GroenLinks is bang dat indeling in jaren in de bijstand ertoe leidt dat gemotiveerde mensen geen kans krijgen. Het college steunt deze hartenkreet.

Bijzondere aandacht vraagt Dominicus voor statushouders. Voor velen met een opleiding in het buitenland, is vooral taal een struikelblok. En omdat zo in 2020 gemeenten verantwoordelijk worden voor inburgering en dus ook taalonderwijs, is het goed om daar nu alvast veel aandacht aan te besteden.

Om werk te kunnen vinden, moet er ook wel werk zijn. Leidschendam-Voorburg is op dit moment actief in en rondom Zoetermeer. “Het is natuurlijk veel beter om in de regio Den Haag actief te zijn,” zegt Dominicus.

Voor GroenLinks is het duidelijk: “Iedereen die mee wil doen in de samenleving, krijgt de kans.”