Raadsflits: GroenLinks stemt tegen begroting 2019

“Dat doen we niet omdat we nu in de oppositie zitten,” zegt fractievoorzitter Jeroen van Rossum, “maar omdat deze begroting door CDA en VVD in de vorige periode nooit was goedgekeurd. En omdat ze er niet eerlijk over zijn.”

GroenLinks wil dat de coalitie duidelijke keuzes maakt en eerlijk is. “Je kunt niet zeggen dat duurzaamheid prioriteit heeft, als je ook meer investeert in parkeerplaatsen. Of een brug blijven beloven, terwijl je al weet dat je die niet kunt betalen.” Deze dubbele standaard vindt GroenLinks niet goed. Inwoners moeten weten waar ze aan toe zijn.

Van Rossum rekent de coalitie overigens niet aan dat er tekorten in de jeugdzorg zijn. Daar had iedere coalitie mee te maken gehad. Dat komt niet door keuzes van de gemeente, maar door landelijk beleid. Daarom riep GroenLinks al eerder op om een raadswerkgroep te starten om dit probleem gezamenlijk aan te pakken.

“GroenLinks is tenslotte wel positief dat de tekorten niet leiden tot vermindering van de jeugdzorg; daar wordt de geldkraan niet dichtgedraaid. Kinderen moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben.”