Raadsflits: GroenLinks tevreden over kadernota

GroenLinks is blij met de kadernota, en trots op de wethouders die zo hard werken om het coalitieprogramma en de besluiten van de gemeenteraad om te zetten in goed stadsbestuur. Tijdens de behandeling van de Kadernota deelde fractievoorzitter Jeroen van Rossum daar complimenten voor uit.

In zijn betoog sprak hij ook een aantal zorgen uit. Het tempo in de sociale woningbouw mag hoger, de tekorten in de jeugdzorg zijn een belangrijk knelpunt en ook voor een goede energietransitie en het streven naar een klimaatneutrale gemeente is nog een hoop werk te verzetten.

Maar het positieve geluid overheerst wat GroenLinks betreft. De gemeente heeft een hoop op de rit. In de integratie van de drie pijlers van het Sociaal Domein zijn al vergaande stappen gezet, in het sterker maken van de WMO wordt stevig doorgepakt, en de Duurzaamheidsagenda krijgt met de dag concreter effect op onze gemeente.

Voor Duurzaamheid was het sowieso een mooie avond. Fractievoorzitter van Rossum: "Partijen van links tot rechts hebben tijdens de behandeling van de Kadernota groene, duurzame initiatieven gesteund en ingebracht. De boodschap dat we onze aarde niet als vanzelfsprekend moeten zien is duidelijk aangekomen."

Van Rossum sloot zijn betoog in de laatste vergadering van het politieke seizoen af met de wens dat de raad zichzelf wat serieuzer mag nemen en nieuw elan mag inblazen in het mooie ambt van raadslid. Het hele Kadernota-betoog van GroenLinks is te vinden in de onderstaande PDF.