Raadsflits: GroenLinks vraagt om betere toegankelijkheid in het Openbaar Vervoer

De motie en het amendement van fractievertegenwoordiger Danique de Prez, over betere toegankelijkheid in het openbaar vervoer, zijn in gemeenteraad unaniem gesteund. Het gaat daarbij om het verbeteren van haltes en voertuigen voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. “Toegankelijkheid, komt in de begroting te weinig naar voren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan toegankelijke voertuigen, voldoende fietsparkeerplekken, overdekte haltes en kloppende reizigersinformatie,” aldus de Prez.

GroenLinks roept de metropoolregio Rotterdam Den Haag, verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Leidschendam-Voorburg, op meer aandacht aan toegankelijkheid te geven. En om te voorkomen dat deze oproep opzij gelegd zou kunnen worden, roept GroenLinks het college van burgemeester en wethouders op om hierover met de metropoolregio in gesprek te blijven. En met unanieme steun van de raad zal dit ook gebeuren.

De Prez geeft aan: “We hebben het zeker niet slecht in onze gemeente wat betreft openbaar vervoer, maar ik zie nog wat zaken die verbeterd kunnen worden. Wat op de korte termijn verbeterd kan worden is goede en kloppende reizigersinformatie. Ik zou graag zien dat bij elke halte een digitaal bord en de dienstregeling is.”