Raadsflits: GroenLinks wil schone lucht voor jong en oud

De gemeente gaat geen scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen bouwen waar lucht te zeer vervuild is. GroenLinks raadslid Marie-Christine van der Gronde wil dat er ook iets gebeurt bij scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen die er al zijn. En dat dit iets betekent voor het verkeer is evident. “Een kwart van het fijnstof in deze gemeente komt van auto’s. Dus daar moeten we mee aan de slag,” concludeert Van der Gronde. In het actieplan Luchtkwaltiteit staan al voorstellen voor emissiearme stadslogistiek en milieuzones voor tweetaktbrommers.

Om te voldoen aan de normen van het Parijsakkoord op het gebied van verkeer zijn er vier effectieve maatregelen: 1) nulemissie milieuzones invoeren voor vrachtverkeer en personenvervoer, 2) autoluw bouwen, met lage parkeernormen, in de buurt van openbaar vervoer, 3) invoeren betaald parkeren, 4) maximumsnelheid verlagen tot 30 km/u binnen de hele gemeente. “Deze laatste maatregel is meteen prettig voor de verkeersveiligheid, overigens,” zegt Van der Gronde. De gemeenteraad steunde unaniem een motie om de luchtkwaliteit in de gemeente te verbeteren. De coalitie VVD-CDA-PvdA-CU/SGP wil graag het onnodig autogebruik ontmoedigen. “Een mooie kans om dit rondom scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen aan te pakken!”