Raadsflits: GroenLinks zet in op duurzaamheid rond Eneco en Avalex

Tijdens de raadsvergadering heeft Raadslid Henk Knoester gepleit voor terughoudendheid bij de verkoop van Eneco. Zoals Knoester eerder uitlegde, leidde de verkoop van voorgangers Nuon en Essent enkel tot negatieve effecten op het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. De verkoop baart GroenLinks daarom ernstige zorgen.

Daarom diende GroenLinks met D66 een - gelukkig unaniem aangenomen - amendement in om de voortgang van de verduurzaming van Eneco af te dwingen bij verkoop.

Ook bij het voorstel dat VVD en CDA deden om de tweewekelijkse inzameling van afval door Avalex op te schorten tot de omstandigheden ideaal zijn, koos GroenLinks voor duurzaamheid. Fractievoorzitter Jeroen van Rossum legde uit waarom GroenLinks dat voorstel onmogelijk kon steunen; omgekeerd inzamelen is simpelweg nodig voor een toekomstbestendige, groene gemeente en daar hoeft de rode loper niet voor uit, nu het nieuwe beleid wordt uitgerold.

Van Rossum: “Ik krijg bovendien de indruk dat de afval-discussie wordt ingezet als simplistische aftrap voor de verkiezingen; met toeters en bellen. Als we half zoveel passie hadden gezien bij de onderwerpen die er echt toe doen voor de toekomst van onze gemeente, hadden we al veel eerder substantiële stappen kunnen zetten in de transitie naar duurzaamheid.”