Raadsflits: Iedereen telt mee

“In de Nashville-verklaring staan middeleeuwse denkbeelden die in deze gemeente niet passen,” vind fractievoorzitter Jeroen van Rossum. De verklaring verwoordt de visie op huwelijk en seksualiteit zoals die op grond van de Bijbel is beleden. Dus toen SGP/CU wethouder Rouwendal als enige lid van het college van burgemeester en wethouders geen afstand wilde nemen van die verklaring, vroeg Van Rossum een debat aan. “Als koploper gemeente op het LHBTQ-beleid, kan het niet zo zijn dat een bestuurder zich daar niet mee kan verenigen.” Omdat SGP fractievoorzitter in de Tweede Kamer de Nashville-verklaring ondertekende, leek het erop dat wethouder Rouwendal daarom geen afstand van de verklaring neemt. Gelukkig stonden alle partijen in de gemeenteraad achter het beleid. Ook wethouder Rouwendal steunt het. Onduidelijker was waarom het college niet tot een gezamenlijk standpunt kon komen, hetgeen de commotie alleen maar vergrootte.

Een LHBTQ-actieplan voor een betere inclusie van lesbiennes, homo’s, bi-seksuelen en transgenders wordt nog opgesteld. “GroenLinks gaat er vanuit dat de gemeente daarmee een echte koploper wordt,” aldus Van Rossum. Als startschot diende hij een motie in om meer aandacht te besteden aan mensen uit een streng christelijke omgeving.