Raadsflits: Luchtkwaliteit, snippergroen en OV

De motie van GroenLinks over Luchtkwaliteit is door alle fracties medeondertekend. GroenLinks ziet uit naar nauwe samenwerking tussen de Raad en het College ter verbetering van de luchtkwaliteit in Leidschendam-Voorburg. Daarbij wordt speciale aandacht gevraagd voor de luchtkwaliteit rondom kinderdagverblijven, scholen, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Immers, zieke mensen en jonge kinderen zijn het kwetsbaarst voor de schadelijke gevolgen van luchtvervuiling.

GroenLinks vraagt daarnaast de wethouder om bij het project Snippergroen rekening te houden met het feit dat inwoners met snippergroen vaak helemaal niet beseffen dat een deel van hun tuin gemeentegrond is. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig te communiceren, en een betalingsregeling te organiseren voor mensen die wel willen kopen, maar geen grote spaarrekening hebben. Voor mensen die niet kunnen of willen kopen, moet een ruime opleveringstermijn worden gehanteerd, zodat eventuele verplaatsing van schuttingen of schuurtjes zorgvuldig kan worden uitgevoerd.

Tot slot heeft GroenLinks het college om speciale aandacht voor de bereikbaarheid van maatschappelijke voorzieningen zoals bibliotheken, zwembaden, zorginstellingen en scholen gevraagd. De herziening van de routes van buslijnen 45 en 46 is een goede kans om daar rekening mee te houden.