Raadsflits: LV iets meer groener en socialer

Bij de behandeling van de laatste begroting in deze collegeperiode begon GroenLinks-fractieleider Jeroen van Rossum zijn algemene beschouwing als volgt: “GroenLinks heeft als collegepartij geprobeerd onze gemeente een beetje inclusiever, een beetje groener en een beetje socialer te maken dan we ‘m aantroffen op onze eerste dag aan de onderhandelingstafel, drie jaar geleden. Volgens mij is dat gelukt.”

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp, waaraan tot nog toe geen structureel budget verbonden was. GroenLinks heeft samen met diverse andere partijen een amendement ingediend om er wel een structureel bedrag van te maken. Dit is breed gesteund in de gemeenteraad. Een belangrijke stap op weg naar een duurzame gemeente.

Jeroen sprak ook zijn grote dank uit aan de mantelzorgers. “De meeste mantelzorgers geven voortdurend en langdurig zorg, gratis en voor niks. Dat doen ze puur vanuit betrokkenheid en medemenselijkheid, vaak op de achtergrond, en meestal alsof hun harde werk vanzelfsprekend is. We mogen niet onderschatten hoeveel deze mantelzorgers bijdragen aan de leefkwaliteit van de mensen die zij verzorgen.”

GroenLinks is ook blij met de maatregelen voor armoedebestrijding die zijn genomen door het huidige college, zoals de schoolspullenpas, vroege inzet van schuldhulpverlening, en actieve benadering van mensen die in aanmerking komen voor ondersteuning.