Raadsflits: Meer sociale woningbouw bij Overgoo

GroenLinks raadslid Natalie Reijnders pleit voor meer sociale woningbouw bij Overgoo. “De ontwikkelvisie van Overgoo is een goed stuk. Maar we willen toch ruimte vinden voor meer sociale woningbouw. PvdA, CDA en GroenLinks trekken hier samen op,” aldus Reijners. Wethouder Rouwendal zegde toe de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken bij de verdere uitwerking van de ontwikkelvisie.

GroenLinks raadslid Marie-Christine van der Gronde vraagt om meer aandacht voor luchtkwaliteit in de regionale strategische plannen voor verkeer en vervoer. Leidschendam-Voorburg doet mee in de metropoolregio Den Haag Rotterdam waarin 23 gemeenten samenwerken op dit gebied. Recent is al besloten om alle bussen elektrisch te laten rijden. Nu het Parijs akkoord van kracht is, zullen de 23 gemeenten op het gebied van verkeer en vervoer meer aandacht moeten schenken aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Maar de gezondheid verdient ook aandacht. Met de groei van het verkeer komt ook meer uitstoot van fijnstof van de autosnelwegen. “Omdat de gemeente niet gaat over de rijkswegen, is het van belang om samen op te trekken,” zegt Van der Gronde, “met 23 gemeenten in een drukke randstand sta je een stuk sterker dan alleen.”