Raadsflits: Service voor mensen in bijstand moet beter

“Iedereen heeft een intrinsieke wens om mee te doen,” stelt fractievoorzitter Jeroen van Rossum over het re-integratie- en participatiebeleid. Niet iedereen kan meteen werken. Daarom moet de gemeente mensen helpen om mee te doen. Van Rossum wil aandacht voor hoe de gemeente met mensen in de bijstand omgaat. Veelgehoorde klacht is het verdwijnen van post. De gemeente legt de oorzaak daarvan bij de cliënt. Maar misschien gaat het bij de postkamer mis? Dan doet een kleine verbetering veel goed.

Fractielid Hanneke Dominicus is tegen de bezuiniging op communicatie die inwoners wijst op extra armoederegelingen. De afgelopen jaren ging dat juist veel beter. En dan het voorstel waarbij mensen die in armoede leven minder krijgen, zodat mensen die in nog grotere armoede leven iets meer krijgen. “Nivellering in de armoede?” vraagt Dominicus het college.

Daarnaast trekt het college één miljoen euro extra uit om wekelijks restafval op te halen bij mensen in laagbouwwoningen (= koopwoningen). “Wekelijks ophalen is een peperdure rechtse hobby”, aldus fractielid Marie-Christine van der Gronde. Moties om doelen op duurzaamheid aan het voorstel toe te voegen, krijgen geen steun van de coalitie van VVD-CDA-PvdA en CU/SGP.