Raadsflits: Verrassende avond voor GroenLinks

GroenLinks is verrast door het creatieve advies van informateur Bruijn om een coalitie te vormen van VVD, CDA, PvdA en CU-SGP. Desondanks is de fractie van GroenLinks Jan Anthonie Bruijn dankbaar voor het werk dat hij geleverd heeft om tot het advies te komen.

Fractievoorzitter Jeroen van Rossum sprak de wens uit dat de onderhandelaars oog zullen houden voor bereikbare, eerlijke zorg, een inclusief armoedebeleid, ruimte voor sociale woningbouw en voortzetting en intensivering van het duurzaamheidsbeleid. Ook uitte hij de hoop dat de stappen die gezet zijn op bestuurlijke vernieuwing niet in gevaar komen, maar dat er doorgepakt wordt op werken aan een raad die als geheel invloed heeft.

Uiteraard is GroenLinks teleurgesteld niet in het advies te zijn opgenomen. Maar dat is hoe politiek soms werkt. Om een coalitie te vormen is een meerderheid van welwillende partijen nodig. De onderhandelaars van de PvdA hebben daarin een draai gemaakt helaas, en zich afgekeerd van voortzetting van de centrumlinkse coalitie van GBLV, D66, GroenLinks en PvdA.

Goed nieuws was er gelukkig ook; de fractie van GroenLinks is twee slimme koppen rijker. Felicitaties aan Hanneke Dominicus en Danique de Prez, die zijn geïnstalleerd als fractievertegenwoordigers.