Raadsflits: Versterkt DSW, meer groen en sport voor iedereen

GroenLinks wil mensen aan het werk of met een nuttige inzet voor de samenleving. Na jaren moeilijkheden lijkt de dienst sociale werkplaats (DSW) steeds meer op orde te komen. Voor GroenLinks is het vooral van belang dat de financiële perikelen de kwetsbare medewerkers niet hindert in hun dagelijkse werk. We stemmen daarom van harte in met de plannen om hen meer in het midden van de samenleving te brengen. En we verkennen graag de mogelijkheden om DSW een rol te geven om mensen in de bijstand naar werk te begeleiden. Want door een nieuw verdeelsysteem van het rijk loopt de gemeente daar tekorten op. En GroenLinks wil niet dat mensen in de bijstand om dit soort bureaucratische redenen onder druk komen te staan.

GroenLinks wil meer groen in Vlietvoorde. De tekorten die de afgelopen jaren waren ontstaan zijn behoorlijk teruggedrongen door het loslaten van oude en nieuwe ruimtelijke kaders te stellen. Dat maakte het gebied al groener. Nu dit ontwikkelgebied in de verkoop gaat, wil GroenLinks kunnen kiezen voor de ontwikkelaar die het meeste groen mogelijk maakt.

Sport voor iedereen. GroenLinks ondersteunt van harte de ontwikkeling bij hockeyclub Cartouche om meer aandacht te besteden aan sporters met een lichamelijke beperking.