Raadslid Marie-Christine van der Gronde dient zienswijze in over de verbreding van de A4

Er zijn plannen om de A4 te verbreden en uit te breiden. Lees hier [URL: https://www.a4haaglanden-n14.nl/home/default.aspx ] meer. GroenLinks maakt zich zorgen over wat dat betekent voor de luchtkwaliteit in onze gemeente. Daarom heeft raadslid Marie-Christine van der Gronde de volgende zienswijze ingediend:

Geachte Minister,

Uitvoering van het ontwerp-Tracébesluit A4 Haaglanden-N14 zou een zeer nadelig effect hebben op de luchtkwaliteit in Leidschendam-Voorburg.
Als werkelijk een oplossing gezocht wordt voor het fileprobleem, is het veel zinvoller om te investeren in openbaar vervoer.
Daarmee worden files teruggedrongen, alsmede de uitstoot van schadelijke stoffen in onze leefomgeving.
Ik verzoek u daarom dringend het ontwerp-Tracébesluit zodanig aan te passen, dat wordt ingezet op vermindering van het aantal verbrandingsmotoren dat door of langs onze gemeente rijdt.
Indien u het ontwerp-Tracébesluit niet op die wijze aanpast, dan verzoek ik u in ieder geval om verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van de omwonenden, en maatregelen te nemen om de luchtvervuiling te beperken en te compenseren.

Hoogachtend,

Marie-Christine van der Gronde
Raadslid GroenLinks Leidschendam-Voorburg