Stemverklaring LHBTQIA+beleid

De gemeenteraad heeft de afgelopen week gedebatteerd over het voortzetten van het LHBTQIA+-beleid van de vorige coalitie. Hoewel GroenLinks deze motie wel gesteund heeft, was dat met tegenzin. Het voorstel van D66 en Gemeentebelangen om regenboogsymbolen zichtbaar te maken in het straatbeeld, bijvoorbeeld met een zebrapad, heeft GroenLinks niet gesteund. Hieronder vind je de stemverklaring van fractievoorzitter Jeroen van Rossum hierover.

"Ik wil graag een stemverklaring afgeven, omdat ik me voor kan stellen dat men verbaasd is over de weinig toeschietelijke houding van GroenLinks op dit dossier. Onze naam ontbreekt op beide voorstellen, ondanks dat die in lijn zijn met het LHBTQIA+beleid van de vorige coalitie.

Maar dat is precies waar de schoen wringt. Het is staand beleid dat opgepoetst weer in de etalage wordt gezet. Maar er is niks nieuws onder de zon. En daarmee is de conclusie voor GroenLinks een korte.
Het is niet genoeg.

We hebben de afgelopen jaren een mooie aanzet gemaakt naar een positief, verbindend en inclusief LHBTQIA+beleid. Mooi beleid, waar we nu op moeten doorpakken. Dat doen we met het voorstel geïnitieerd door PvdA niet. In plaats daarvan acteren we met elkaar progressiviteit; door oud beleid - nog uitgezet door voormalig wethouder Rozenberg - te behandelen als iets nieuws. Dat is niet genoeg.

GroenLinks wil werk maken van de eliminatie van onnodige genderidentificatie en -registratie. We zijn blij met de toezegging van wethouder Stemerdink om daar na de zomer over verder te praten. Het moet te doen zijn om hier als gemeente een stap vooruit te zetten. Is het niet omdat je deze doelgroep serieus wilt nemen, dan kun je hier altijd nog slecht tegen zijn uit het oogpunt van privacy. De gemeente heeft vaak geen enkel goed excuus om bij haar inwoners in de onderbroek te willen gluren.

En GroenLinks wil ook in brede zin meer aandacht voor alle subdoelgroepen die een letter vertegenwoordigen in het beleid, en de individuele issues waartegen men aanloopt. Hoe beter we de individuele problematieken snappen, hoe gemakkelijker het wordt om echt inclusiviteit te prediken. De noemer LHBTQIA+ bestaat uit meer dan homoseksuelen.

Voortzetten wat we al deden is niet genoeg. Maar vooruit, ook beter dan niets - en daarom zal GroenLinks niet tégen de motie van PvdA stemmen.

De sympatieke motie voor zichtbaarheid van het beleid via regenboogbankjes, zebrapaden en andere uitingen zal GroenLinks niet steunen. We zijn niet tegen die positieve zichtbaarheid, maar de volgorde moet echt andersom. Eerst serieus werk maken van de inhoud. Dan pas hangen we de slingers op."